Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT

Langesteijn perceel bouwgrond

3342 LG HENDRIK-IDO-AMBACHT

Beschikbaar

€ 290,- v.o.n.

Heeft u interesse in dit object?

Neemt u dan contact met ons op!

Contactpersoon

Hans van Andel

078-614 10 30 0184-64 77 66 Stuur een e-mail

Omschrijving

Algemeen:
Direct aan de oprit van de Rijksweg A16 ter hoogte van de gemeente Hendrik Ido Ambacht wordt te koop aangeboden een bedrijfsperceel bouwgrond met appartementsrecht ter grootte van 18.772,50 m². De totale grondoppervlakte is verdeeld in vier delen waarvan 3 delen zijn samen te voegen tot één geheel. De locatie maakt deel uit van het concept ‘Park Langesteijn’. Percelen waarbij hoogwaardige bebouwing met veel groen en duurzaamheid centraal staat. Het grootste deel van het perceel, in de vorm van de hoofdletter L vorm één geheel en sluit aan op het binnen park dat destijds is aangelegd bij de ontwikkeling van het bestaande gebouw.

Afmetingen:
De kadastrale oppervlakte is in totaal circa 18.772,5 m², waarvan circa 16.582,5 m² bedrijfsbestemming heeft en ca. 2.190 m² nog agrarische bestemming heeft. De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft mondeling aangegeven zijn medewerking te verlenen aan een eventuele bestemmingswijziging van dit laatste perceel.

Koopprijs:
Grondprijs € 290,-- per m² exclusief BTW;

Ontwikkelkosten € 55,-- per m² exclusief BTW.
Deze kosten bestaan uit:
- Kosten realisatie terrein inclusief bouwrijp maken;
- aanleg bouwwegen;
- aansluitingen van huidige weg op de openbare weg en rotonde;
- aanleg warmte / koude opslag;
- het verkrijgen van een omgevingsvergunning van gelijke gebouwen als het reeds bestaande gebouw;
- sonderingsonderzoek;
- bodemrapportage;
- aanleg van het aanwezige groen;
- realisatie trafostation en aanleg nutsvoorzieningen.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Hendrik Ido Ambacht
Sectie D
Nummers 3486, 3487, 3488, 3489
Grootte Totaal 18.772,50 m²

Opleveringsniveau:
Het perceel wordt geleverd op de bestaande hoogte als bouwrijpe en voor zijn bestemming geschikte bouwgrond. De op het totale perceel aanwezige (bouw)wegen kunnen worden gebruikt en dienen als gezamenlijke toegangsweg tot de betreffende bouwvlakken. De drie bouwvlakken welke zijn gelegen in het park deel zijn allen voorzien van voorbereidingen ten behoeve van een aansluiting op een warmte – koude opslag in de grond.

De grond is:
- bewerkt en geëgaliseerd;
- verwijderd van bomen en struiken;
- bouwputten zijn gegraven;
- er is een aftakking op het riool aanwezig;
- bouwwegen zijn aanwezig;
- overtollige bouwgrond is op de huidige locatie te hergebruiken.

Bouwregels:
De aangeboden percelen hebben een bebouwingspercentage van 60%, de bouwvlakken zijn aangegeven op de tekeningen. Er geldt een maximale bouwhoogte van 19 meter en een goothoogte van 16 meter.

Bestemming:
Bestemmingsplan perceel 3486 en 3487
Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Zone Krommeweg, Langeweg A16’ vastgesteld op 07 juli 2014 waaruit blijkt dat onderhavige locatie de bestemming ‘Bedrijf’ heeft. De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. bedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten'; b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven uit ten hoogste categorie 3.1 in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten'; c. een hoveniersbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'hovenier'; d. ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling': tevens een caravanstalling; e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - aannemingsbedrijf': tevens een aannemingsbedrijf voor grond-, weg- en waterbouw; f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf': tevens een bouwbedrijf ; g. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg': tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen, inclusief lpg; h. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens in totaal ten hoogste 4 zelfstandige kantoorvestigingen tot een bruto vloeroppervlak van maximaal 1.000 m² per vestiging; i. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening'; uitsluitend voor een nutsvoorziening; j. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; k. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, water, wegen en paden, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Bestemmingsplan perceel 3489
Thans is van toepassing het vigerende bestemmingsplan ‘Zone Krommeweg, Langeweg A16’ vastgesteld op 07 juli 2014 waaruit blijkt dat onderhavige locatie de enkelbestemming ‘Agrarisch’ heeft. De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: - akker- en vollegrondstuinbouwbedrijven; - grondgebonden veehouderij; - sierteelt; - fruitteelt; - glastuinbouw, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw'; - een paardenhouderij voor ten hoogste 8 paarden met ondergeschikt en incidenteel het fokken van paarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij'; - kleinschalige landschapselementen; - bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; - ondergeschikte detailhandel tot een oppervlakte van ten hoogste 200 m2 per bedrijf; - bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, water, wegen en paden en nutsvoorzieningen.

Aanvaarding:
In overleg. Op korte termijn mogelijk.

Informatie gemeente:
Hendrik Ido Ambacht is een groene en waterrijke gemeente in de provincie Zuid-Holland en maakt onderdeel uit van de Drechtsteden. Met ruim 288.000 inwoners is dit een regio die niet onderdoet voor een grote stad. De regio heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met name Hendrik Ido Ambacht heeft een uiterst centrale ligging in de punt van de rijkswegen A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen) en A15 (Rotterdam-Gorinchem-Nijmegen). De rivieren Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas komen samen in het hart van de regio bij het “drie-rivieren-punt”. Het is dan ook niet voor niets dat de Drechtsteden ook wel “Samen stad aan het water” wordt genoemd.

Locatie:
De bereikbaarheid per auto is uitstekend, het object is gelegen direct aan de op- en afritten van rijksweg A16 (Rotterdam-Antwerpen). Voorts is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed te noemen; er zijn diverse busverbindingen op loopafstand, met directe verbindingen naar o.a. Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Vereniging van Eigenaren:
Het totale perceel maakt deel uit van een Vereniging van Eigenaren genaamd Park Langesteijn, Parla I (dit is het bestaande gebouw), Parla II, Parla III en Parla IV (dit is het deel dat te koop wordt aangeboden, ca. 16.582,50. Dat is exclusief het agrarische deel en 3/4 deel van de hoofdsplitsing).

Koopcontract:
De te sluiten koopovereenkomst zal door Waltmann Bedrijfshuisvesting worden opgesteld op basis van een standaard koopakte bedrijfsmatig vastgoed.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Koopprijs € 290,- v.o.n.
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg

Bouw

Hoofdbestemming Bouwgrond
Bouwperiode Vanaf 2021 tm 2030

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte 16.230 m²

Kantoorruimte

Bedrijfshal

Bouwgrond

Bebouwingsmogelijkheid Bedrijfsruimte
Procentueel 16582
Bouwhoogte 190

Locatie

Foto's

Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT
Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT
Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT
Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT
Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT
Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT
Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT
Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT
Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT
Langesteijn perceel bouwgrond , HENDRIK-IDO-AMBACHT

Video's

Brochures

Meer informatie

Wilt u meer informatie of een vraag stellen? Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Dit contactformulier is beveiligd met reCAPTCHA en Google's privacy beleid en algemene voorwaarden zijn mogelijk van toepassing.
Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
05:26